Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Sáng ngày 23/03/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng... Read more »

Phất cao ngọn cờ thi đua kháng chiến, kiến quốc

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng và... Read more »

Viện Huân chương – cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về khen thưởng

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo chính quyền... Read more »

Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ 1966

Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội 1966 Đại hội của những người chiến thắng         Giữa thủ đô... Read more »

Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua

Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua tại Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ 2 Thưa các đồng chí, Tôi thay... Read more »

Tổng kết công tác chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 21/02/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Họp mặt đầu năm, tổng kết công tác chăm lo cho các đối tượng chính... Read more »