Ghi sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

TĐKT – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ... Read more »

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến... Read more »

Lễ tuyên dương Đoàn TPHCM dự thi tay nghề quốc gia năm 2018

Sáng ngày 07/06/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Đoàn TPHCM dự thi tay nghề quốc gia... Read more »

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Cán bộ

Bác Hồ lúc sinh thời rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,... Read more »

Tính khoảng cách giữa hai ngày

Áp dụng Cho: Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Sử dụng hàm DATEDIF khi bạn muốn tính toán khoảng cách giữa hai ngày. Trước tiên, hãy đặt... Read more »

Các hàm excel cơ bản

Những hàm cơ bản trong Excel mà chúng tôi tổng hợp dưới đây sẽ rất có ích với các bạn thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel,... Read more »