Tính khoảng cách giữa hai ngày

Áp dụng Cho: Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Sử dụng hàm DATEDIF khi bạn muốn tính toán khoảng cách giữa hai ngày. Trước tiên, hãy đặt... Read more »

Các hàm excel cơ bản

Những hàm cơ bản trong Excel mà chúng tôi tổng hợp dưới đây sẽ rất có ích với các bạn thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel,... Read more »