Thảo luận

[Sticky] Hướng dẫn sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

  RSS

Quản trị viên
(@admin)
Member Admin
Joined: 3 tháng  ago
Posts: 1
02/09/2018 12:04 sáng  

Phần mềm Hệ Thống thông tin về công tác Thi đua khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là một chương trình máy tính trên giao diện Web được xây dựng nhằm quản lý thông tin về các hoạt động thi đua và các hình thức khen thưởng, gồm các nội dung:

  1. đối tượng thi đua (tập thể, cá nhân)
  2. phong trào thi đua
  3. đăng ký thi đua
  4. hoạt động xét và công nhận sáng kiến
  5. kết quả thi đua
  6. danh hiệu thi đua
  7. các hình thức khen thưởng
  8. các nội dung liên quan khác: tổng hợp, báo cáo, thống kê...

Đây là tài liệu nội bộ, mọi thắc mắc về việc sử dụng phần mềm vui lòng phản hồi tại chủ đề này để được giải đáp

(bài viết đang được cập nhật)


ReplyQuote
Share:
  
Working

Please Login or Register