Thảo luận

Tiêu chuẩn, điều kiện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố là gì?  

  RSS

Trịnh Tuấn Hùng
(@tthung)
Member Moderator
Joined: 3 tháng  ago
Posts: 6
02/09/2018 12:45 sáng  

Tiêu chuẩn, điều kiện để xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố là gì?

Giải quyết tình huống sau: “Năm 2016, ông Nguyễn Văn A được đề nghị công nhận sáng kiến, giải pháp phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố. Ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện 03 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014, 2015, 2016) và đã có 01 sáng kiến, giải pháp cấp thành phố được công nhận (năm 2016). Như vậy, ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2016 hay không?”


ReplyQuote
Share:
  
Working

Please Login or Register