Thảo luận

Tiêu chuẩn, điều kiện để được xét công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến  

  RSS

Trịnh Tuấn Hùng
(@tthung)
Member Moderator
Joined: 3 tháng  ago
Posts: 6
02/09/2018 12:42 sáng  

Tiêu chuẩn, điều kiện để được xét công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc? Thẩm quyền xét công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc?

Giải quyết tình huống sau: “Ông B là Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường của quận Y, có quyết định điều động công tác về Phòng Nội vụ quận, nhận công tác vào tháng 02/2017. Tháng 01/2018, ông B nhận quyết định xử lý kỷ luật hình thức khiển trách của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Y (do có sai phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường). Tuy nhiên, trong thời gian này, Ủy ban nhân dân quận Y, đã xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân ông B là Lao động tiên tiến, xét công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ quận Y, đã trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xét công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016 cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ và đã có quyết định khen thưởng. Như vậy, việc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với ông B, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ phải xử lý như thế nào? Hãy giải quyết tình huống trên?”.


ReplyQuote
Share:
  
Working

Please Login or Register