Thảo luận

Recent Posts

  Topic Title Forum
Trịnh Tuấn Hùng Tiêu chuẩn, điều kiện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố là gì?  

By Trịnh Tuấn Hùng 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng
 
Trịnh Tuấn Hùng Các văn bản liên quan đến công chức, viên chức  

By Trịnh Tuấn Hùng 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Công tác Tổ chức cán bộ
 
Trịnh Tuấn Hùng Tiêu chuẩn, điều kiện để được xét công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến  

By Trịnh Tuấn Hùng 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng
 
Trịnh Tuấn Hùng Hãy sống thật đơn giản và cuộc đời của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn  

By Trịnh Tuấn Hùng 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Nghệ thuật sống
 
Trịnh Tuấn Hùng 8 điều tuyệt vời khi làm việc với người lãnh đạo tốt  

By Trịnh Tuấn Hùng 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Nghệ thuật sống
 
Trịnh Tuấn Hùng Cái bóng của ta cũng dời bỏ ta trong lúc tối tăm  

By Trịnh Tuấn Hùng 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Nghệ thuật sống
 
Quản trị viên Hướng dẫn sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

By Quản trị viên 3 tháng  ago  |  Last Post: 3 tháng  ago

Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng
 

 

 

 

Share:
  
Working

Please Login or Register