30 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng

Download

60 Downloads

Owner: Quản trị viên

Share
DescriptionPreviewVersions

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ)

Stt Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
1. Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về công trạng và thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, công tác
2. Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
3. Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích đột xuất
4. Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích đối ngoại
5. Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đối với công nhân, nông dân, người lao động
6. Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua
7. Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
8. Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”
9. Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
10. Thủ tục tặng Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố
11. Thủ tục tặng Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh
12. Thủ tục tặng Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
13. Thủ tục gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố
14. Thủ tục công nhận gương điển hình tiên tiến cấp thành phố

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các Sở, ban, ngành và tương đương

Stt Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Sở, ban, ngành và tương đương về công trạng và thành tích
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Sở, ban, ngành và tương đương về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Sở, ban, ngành và tương đương về thành tích đột xuất
4 Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
5 Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
6 Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Stt Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất
4 Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
5 Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
6 Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Stt Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất
4 Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *