Hướng dẫn, biểu mẫu nhập dữ liệu tđkt

Download

4 Downloads

Owner: Quản trị viên

Share
DescriptionPreviewVersions

HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP DỮ LIỆU FILE EXCEL

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG ĐIỆN TỬ

Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử  Là Hệ thống sử dụng để nhập, xử lý hồ sơ khen thưởng điện tử và lưu trữ toàn bộ thông tin của các đối tượng được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ ra quyết định khen thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *